fastlane.tools

fastlane komt uit de ontwikkelschuur van Twitter en is een bundeling van verschillende tools om processen die tijdens het ontwikkeltraject veel kostbare tijd in kunnen nemen te automatiseren. Het aanmaken van screenshots, uitvoeren van tests, uploaden naar iTunes Connect of Play Store. Al deze stappen kunnen veel tijd innemen voor ontwikkelaars, maar na een goed ingerichte workflow zijn deze stappen volledig geautomatiseerd.

Intro Fastlane Tree

Screenshots

Screenshots zijn belangrijk in de app stores om potentiële gebruikers een goede indruk te geven van de app. Bij wijzigingen in de app is het dus ook belangrijk om er voor te zorgen dat de screenshot bijgewerkt worden. Door dit proces te automatiseren met Snapshot van fastlane kunnen wij er nu voor zorgen dat de screenshots altijd bijgewerkt zijn, ongeacht het aantal verschillende device types en talen moeten worden ondersteund. Een enorme tijdswinst

Publiceren

Een nieuwe versie van app is klaar en moet beschikbaar worden gemaakt voor testers, of gepubliceerd worden. De stappen die genomen moeten worden om dit te doen zijn nu volledig geautomatiseerd, waardoor een nieuwe versie publiceren een kwestie is van minuten.