MyMass

My Mass Mock Up

Voor MASS IT maakte Impart een Universal iOS app (iPhone/iPad). De MyMass app wordt gebruikt door klanten van Mass IT om een overzicht te raadplegen van de geboden dienstverlening en maakt het communiceren met MASS IT sneller en eenvoudiger.

Impart heeft samengewerkt met MASS IT om het mogelijk te maken om data direct uit bestaande systemen te raadplegen. Ook heeft Impart gewerkt aan aanpassingen waardoor het mogelijk werd voor gebruikers om werkzaamheden via de app door te geven aan het planningssysteem.