Onderhoud en ondersteuning

Na het in gebruik nemen van uw mobiele applicaties blijft het belangrijk om de applicaties te onderhouden en aan te passen. Besturingssystemen veranderen, nieuwe apparaten worden geïntroduceerd, en inzichten veranderen zodra eindgebruikers de applicatie beginnen te gebruiken. Deze omstandigheden maken het essentieel om uw applicatie mee te laten bewegen met de veranderingen. Onderhoud zorgt ervoor dat uw applicaties goed blijven functioneren.

Luis Villasmil 4 V8U Mzx8 Fya Unsplash

Onder het onderhoud van uw applicatie(s) vallen alle werkzaamheden die er voor zorgen dat uw mobiele applicatie zoals verwacht blijft werken op nieuwe besturingssystemen en apparaten.

Besturingssystemen veranderen, nieuwe apparaten worden geïntroduceerd, en inzichten veranderen zodra eindgebruikers de applicatie beginnen te gebruiken

Voor support en onderhoud kan Impart een aantal afgesproken uren per maand reserveren. Het aantal uren wordt in overleg bepaald en is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de applicaties, wensen over doorontwikkelen van functionaliteiten en eisen met betrekking tot ondersteunen van verschillende systeemversies.